Books“Kobieta historia literatura”
(Woman-Literature-History)
More info


“The More I know, The Less I Understand. Young Researchers Essays on Witnessing Auschwitz”
More info


“Geograficzne Przestrzenie Utekstowione”
(Textualizing Geographical Space)
More info


Articles„Kultura chłopska w optyce prasy społeczno kulturalnej lat 1944-48. „Warszawa” i dyskusje nad modelem kultury powojennej Polski”


(“Peasants’ Culture Through the Lens of Socio-Cultural Journals 1944-1948. „Warszawa” and Discussions on the Cultural Model of Postwar Poland”)
Teksty drugie
(In Polish)
bulletREFEREED


“Mythical Subversions (Olga Tokarczuk).” Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, eds. Tamara Trojanowska et al., University of Toronto Press, Toronto 2018.

“Czy to nazwa tworzy pogrom? Opowieść o wojnie, dojrzewaniu i 1915 roku w dzienniku czternastolatki”.(“Is This the Name That Creates Pogroms? Reflections on War, Growing Up and the Year 1915 in the Diary of a Teenager”). Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. cz. II Literatura i sztuka. (Pogroms on Polish Teritories in the XIX and XX Centuries. Volume 2 – Literature and Art.). eds. Sławomir Buryła, Wydawnictwa UW, Warszawa 2018, p. 35-52.

“Introduction” (with Anja Nowak), The More I know, The Less I Understand. Young Researchers Essays on Witnessing Auschwitz, eds. B.Karwowska and A.Nowak, Auschwitz Birkenau State Museum Publishing House, Oswiecim 2017, p. 11-16.

“The More I Know, the Less I Understand”, Best Practices in Holocaust Education, ed. Melissa Mikel, Friends of Simon Wiesenthal Centre, Toronto 2018, p. 34-35.

Czy obserwator to też oprawca. Zagłada jako problem pamięci Polaków i Żydów.” (Is the observer a perpetrator? Holocaust as a question of memory of Jews and Poles), Nowa Humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, (New Humanities. Taking positions, negotiating authonomy) Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, 2017, p.695-707.

“Auschwitz-Birkenau: Place, Symbol, Narrative Construct”. Geograficzne przestrzenie utekstowione. (Textualized Geographical Space) Ed. B.Karwowska, et.al, Bialystok 2017, p.357-370.

„Czy obserwator to też oprawca. Zagłada jako problem pamięci Polaków i Żydów.” (Is the observer a perpetrator? Holocaust as a question of memory of Jews and Poles), Nowa Humanistyka., Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, 2017.

“Powroty i Przemieszczenia. Powojenne ścieżki Polaków”. (Returns and Relocations. Postwar paths of Poles).Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej. (The very beginning. 1944-1948 in literature of the Polish People’s Republic). Eds. H.Gosk and B.Karwowska, Elipsa, Warsaw 2017, s. 207-222.

“Co czyta emigrantka. Alicja Iwańska czyta Amerykę.” (What an Emigrant Woman Reads. Alicja Iwańska Reads America)”, In Czytanie. Biblioteka. Kobieta. Lektura. (Reading. Library. Woman. Reading list.) Ed. I. Iwasiów et.al., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2016.

“Wspomnienia z obozu zaglady jako tekst autobiograficzny.” (Holocaust memoir as an autobiography). Autobiografie Postgraniczne.(Post-borders autobiographies) Eds. I. Iwasiów and T. Czerska. Universitas 2016. p.125-139.

“Co czyta emigrantka. Alicja Iwańska czyta Amerykę”. (What an emigrant women reads? Alicja Iwańska reads America)”, Czytanie. Biblioteka. Kobieta. Lektura. (Reading. Library. Woman. Reading list.) Ed. A. Zawiszewska and A. Galant, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2016, p. 361-376.

„O mistrzostwie i o byciu soba”. („About being a master and about being yourself”). Projekt na daleką metę. (Project for the future). Eds. A.Nasilowska and Z.Lapinski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, p. 389-394.

“Poza wspólną historią. Historycznoliterackie uwagi na marginesie emigracyjnej polonistycznej dydaktyki.” (Outside of the common history. Notes on history of literature and teaching Polish studies abroad). Kulturowa Historia Literatury (Cultural History of Literature). Ed. W.Bolecki and A.Łebkowska, Wydawnictwa IBL PAN, Warszawa 2015, p. 213-221.

“Metamorfozy pamieci – odbudowa Warszawy w narracji Poli Gojawiczynskiej.” (Metamorphoses of Memory – Rebuilding of Warsaw in Pola Gojawiczynska’s narrations). Monady. Po(st)graniczne narracje miejskie. (Post-border(lines) urban narratives). Eds. A.Galant, at. Al., Wydawnictwo Austeria, Krakow-Budapeszt 2015, p. 111-132.

“Miejsce odebranej mowy. Narracyjne figury konstrukcji Auschwitz-Birkenau jako miejsca pamięci Zagłady” (Place of Muted Speech. Narrative Figures Constructing Auschwitz-Birkenau as a Place of Memory of the Holocaust”.) Geograficzne przestrzenie utekstowione. (Tekstualized Geographical Space) Ed. B.Karwowska, et.al.

“Czy to nazwa tworzy pogrom? Opowieść o wojnie, dojrzewaniu i 1915 roku w dzienniku czternastolatki”. (Is is the name that creates pogroms? Reflections on war, growing up and the year 1915 in a diary of a teenager). In Pogromy. cz. III Pogromy w literaturze i sztuce. (Pogroms. volume 3 – Pogroms in literature and art.). Wydawnictwa Muzeum Polin, Ed. S. Buryła.

“Wspomnienia z obozu zaglady jako tekst autobiograficzny”. (Holocaust memoir as an autobiography). In Autobiografie Postgraniczne. (Post-Borders Autobiographies) Eds. I. Iwasiów and T. Czerska. Universitas.

“Women’s luxury items in concentration camps”. In Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges. Ed. Andrea Peto et al., Wydawnictwa IBL PAN, Warsaw 2015.

“Poza wspólną historią. Historycznoliterackie uwagi na marginesie emigracyjnej polonistycznej dydaktyki” (Outside of the Common History. Notes on The History of Literature and Teaching Polish Studies Abroad). In Kulturowa Historia Literatury. (Cultural History of Literature). Ed. W. Bolecki and A. Łebkowska, Wydawnictwa IBL PAN, Warszawa 2015, p. 213-221.

“Elżbieta Czyżewska po obu stronach Atlantyku, czyli ukradziona autobiograficzna narracja” (Elżbieta Czyżewska on Both Sides of the Atlantic or A Stolen Autobiography”. In Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze. (Unsignificant Creation. Sketches about Literature). Ed. Joanna Grądziel-Wójcik, et.al., Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2015, p. 166-177.

“Kobiety-Historia-Tozsamosc. Kilka uwag o powojennych emigrantkach polskich.” (Women-History-Identity. Notes on Polish Female Émigré Writers) In Kobiety i Historia. Od niewidzialności do sprawczości, ed. Katarzyna Bałżewska et. al., Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, p. 78-87.

“Pisarka polska na emigracji” (Polish Women Writers in Exile). In Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy. (Polish Woman’s Writing in the XX Century: Processes and Genres, Situations and Themes). Ed. E. Kraskowska and B. Kaniewska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

“Opowieść o (nie)swoim życiu. Biografia emigracyjna opowiedziana po obu stronach świata.” (Story of (Not) My Life. Émigré Biography Told on Both Sides of the World). In Przestrzenie geo(bio)graficzne (Geo[bio]grafical spaces). Ed. E. Kononczuk i E. Sidoruk, Wydawnictwa Uniwersytetu w Bialymstoku. Białystok 2015, p. 115-129.

“Metamorfozy pamieci – odbudowa Warszawy w narracji Poli Gojawiczynskiej” (Metamorphoses of Memory – Rebuilding of Warsaw in Pola Gojawiczynksa’s Narrations). In Monady. Polsko-Niemiecko-Żydowskie po(st)graniczne narracje miejskie. (Monady. Polish-German-Jewish Post-Border(Lines) Urban Narratives). Ed. A. Galant, et. al, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2015, p.111-132.

“Młodość-wojna-emigracja. Biograficzna opowieść rówieśniczki XX wieku.”. In Literackie “przed” Wielką Wojną i “po” niej w Europie Środkowo-Wschodniej. (Literary “Before” and “After” the Great War in Central-Eastern Europe) Ed. H. Gosk and E. Paczoska, Wydawnictwa “Elipsa”, Warszawa 2015, p. 295-304.

“Miłosz i Milosh, Czytanie Miłosza w kontekście zainteresowań anglojęzycznej krytyki.” (Miłosz and Milosh. Reading Miłosz in the Context of English Criticism). In Miłosz i Milosh, ed. A. Fiut at al, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, p.871-822.

“Finansowy status pisarek-emigrantek”, (The Financial Situation of Women Writers in Exile). In Księgowanie: Literatura, Kobieta, Pieniądze (Bookkeeping: Literature, Woman, Money), ed. I. Iwasiów and A. Zawiszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin 2014, p. 445-458.

“The Human Body in Nazi Concentration Camps: the Case of Stanislaw Grzesiuk”, Trauma Studies and Literature, ed. Magdalena Stroinska, Vikki Cecchetto, Peter Langman, 2014, p. 59- 72.

“Slowniczek niezrozumialych słów. Współczesna literature polska czytana w transkulturowym kontekście” (A Short dictionary of Words Misunderstood. Contemporary Polish Literature Read in a Transcultural Context) In Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej (Histories, Societies, Spaces of Dialogue. Post-dependence Studies in a Comparative Perspective.) Ed. H.Gosk and D.Kolodziejczyk, Universitas 2014, s.385-397.

with Hanna Gosk. “Introduction”. In “(Nie)przezroczystość normalności. Obraz ładu i porządku w literaturze polskiej XX i XXI wieku.” (Picture of Order and Organization in Polish Literture of XX and XXI c.), Ed. H.Gosk and B.Karwowska, Warszawa, Elipsa 2014, p.7-10.

“Emigracyjne marzenie o normalnosci” (The Emigrant dream of normality). In “(Nie)przezroczystość normalności. Obraz ładu i porządku w literaturze polskiej XX i XXI wieku.” (Picture of Order and Organization in Polish Literture of XX and XXI c.), Ed. H.Gosk and B.Karwowska, Warszawa, Elipsa 2014, p.195-205.

“Powojenny Inny polsko-niemieckiego pogranicza oczami kobiet. Powojenne migracje opowiedziane po końcu PRL” (Post war Other of the Polish-German borderland in women’s eyes. After the war migrations narrated after the end of the Polish People’s Republic). In “Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dzis” (Polish postcolonial discourse then and now). Ed. H.Gosk and E. Kraskowska, Krakow, Universitas 2013, p. 255- 272

“Reading Milosz in Exile” Milosz: Multiple Worlds, Game of Forms, ed. Stanislaw Latek, Polish Institute of Arts and Sciences, Montreal and Krakow 2012, p. 77-96.

„Ślady Innego (swojego i obcego) w migracyjnej opowieści kobiet” (Footprints of the Other in literary works by immigrant women), Narracje Migracyjne w Literaturze Polskiej XX i XXI wieku (Migration-Related Narrations in the Polish Literture of XX and XXIth Centuries), Kraków: Universitas 2012, p.303-321

“Of Wives and Mothers: Women Writers Telling Their Own Stories in Postwar Polish Émigré fiction,” Polish Culture: Private Encounters, Public Affairs. Ed. A.Płaczkiewicz, et al. Montreal (Canada) and Krakow(Poland): PIASA (Polish Institute for Arts and Sciences, 2011, p.312-322

„Matka Polka i jej wielokulturowe dzieci” (Polish Mother and her Multicultural Children), Fantazmaty i Fetysze. Rozwazania o wspolczesnej literaturze polskiej. (Fantazmats and Fetishes – Contemporary Polish Literature).Ed. A.Zieniewicz, Warsaw:Dom Wydawniczy Elipsa 2011, pp. 65-69.

„Kultura końca wojny – gwałty,” („The Culture of the End of War – Mass Rapes), Wojna i pamięć (War and Memory), Ed. Zbigniew Majchrowski and Wojciech Owczarski, Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego 2011, p. 163-172.

„Kult ofiary” w oczach polskich pisarek emigrantek a „kult ocaleńca” w refleksji krytycznej na temat dyskursów wyzwoleńczych, (The culture of “Victimhood” – as seen by the Polish women émigré writers, and the culture of the “Survivor” in postcolonial critical studies), “Kultura po przejsciach, osoby z przeszloscia” (Culture after dificult experiences, people with the past),Krakow: Universitas 2011, p. 317-330.

“The Holocaust Story as a Palimpsest: The Case of ‘The Woman Passenger’,” The Effect of Palimpsest. Ed. R. Nycz and B. Shallcross, Frankfurt: Peter Lang Press, 2011

„Ksiądz Helena Mariana Pankowskiego czytany w Polsce w czasie rzeczywistym – na przełomie Mileniów,” (“Marian Pankowski’s ‘Father Helen’ Read in Poland in Real Time at the Turn of the Millenium”), Zapomniany dramat XIX i XX wieku, (Forgotten Drama of the 19th and 20th Centuries), vol. 2, Ed. K.Ruta-Rutkowska, Wydawnictwo UW, Warsaw 2010, pp.273 – 282.

“The Metaphors of Dancing and the Human Body in Nazi Concentration Camps,” Performative Body Spaces, Ed. M. Hallensleben, Amsterdam and New York: Rodopi, 2010, 31-42

„Konieczne kłamstwa Ewy Stachniak – refleksja o literackim mediowaniu tożsamości imigrantki,” (“Eva Stachniak’s Necessary Lies: A Reflection on Literary Mediation of the Identity of a Woman Immigrant”), Polska literatura w Kanadzie, (Polish Literature in Canada), Ed. B. Szalasta-Rogowska, Katowice, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, (University of Sląsk Publishing), 2010, 307-315

„Konstruowanie kobiecego języka narracji migracyjnej w prozie polskiej po roku 1989” („Ecriture feminine and Polish prose after 1989”), Nowe Dwudziestolecie (The New 20 Year Period), ed. Hanna Gosk, Warsaw, Poland: Dom Wydawniczy Elipsa, (Ellipses Publishing House), 2010, p 283-298.

„Odkrywanie cielesności a doświadczenie wdowieństwa w międzywojennym zapisie kobiecym,” (“Discovering Corporeality and the Experience of Widowhood in Interwar Women’s Writing”), Dwudziestolecie Miedzywojenne – Fascynacje, Odkrycia, Zaprzeczenia, (The Twenty-Year Interwar Period – Fascinations, Discoveries, Denials),Ed. A.S. Kowalczyk, T.Wojcik, A. Zieniewicz, Warsaw, Poland: Dom Wydawniczy Elipsa, (Ellipses Publishing House), 2010, p.90-1112.

„Baśka, Barbara, Barbarita… Wygnanie w powojennej emigracyjnej prozie kobiecej,” (“Baśka, Barbara, Barbarita… Exile in Postwar Women’s Emigration Prose””), Kobiety w dyskursie publicznym w Bulgarii i w Polsce, (Women in Public Discourses in Bulgaria and Poland), The Bulgarian Academy of Sciences together with The Polish Academy of Sciences, Ed. Magda Karabielowa, Anna Nasilowska, Bojan Penew, , Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2009.p. 154-174

“Niemki w powojennej literaturze polskiej,” (“German Women in Postwar Polish Literature”), Polsko-Niemieckie Stosunki Literackie, (Literary Polish-German Relations), ed. Eugeniusz Czaplejewicz, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej, Pultusk, 2009, p.291-308

„Konstruowanie kobiecości w sieci (wspomnień),” (“The Construction of Womanliness on the Web (in the Web of Recollections)”), Tekst w sieci, The Text on the Web. Ed. Anna Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie I Profesjonalne, Warsaw, Poland, 2009, 245-252

„Metafora tańca i ciało w hitlerowskich obozach koncentracyjnych,” (“The Metaphor of Dancing and the Body in Nazi Concentration Camps,” Lektury Płci. Polskie (kon)teksty, (Readings on Gender. Polish (Con)texts), Ed. M.Dąbrowski, Warsaw, Poland: Dom Wydawniczy Elipsa, (Ellipses Publishing House), 2008, pp.180-188.

–with Hanna Gosk. “Introduction,” (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, (Gaps, Silences, Concealments and Erasures in 20th Century Narrations), Warsaw, Poland: Dom Wydawniczy Elipsa, (Ellipses Publishing House), 2008, pp. 7-18.

“The Effaced Meaning of Nazi Concentration Camp Prose: Seweryna Szmaglewska’s ‘Smoke over Birkenau’ Then and Now,” (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, (Gaps, Silences, Concealments and Erasures in 20th Century Narrations), Poland: Dom Wydawniczy Elipsa, (Ellipses Publishing House), 2008, pp. 250-272.

„Opowiedzieć historię żon i matek – kobiety o sobie w powojennej prozie emigracyjnej,” (“Telling the History of Wives and Mothers – Women about Themselves in Postwar Emigration Prose”), Proza polska na obczyznie. Problemy – dyskursy – uzupelnienia, (Polish Prose on Exile. Problems, Discourses, Supplements), ed. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, (Rzeszow University Publishing), Rzeszów, 2007, vol. 1, pp. 78-92.

“Body and Laughter in Gabriela Zapolska’s ‘The Morality of Mrs. Dulska’,” My Petersburg/Myself: Essays in Honour of Anna Lisa Crone. Ed. C.O’Neil. Slavica Publishers, Bloomington 2007, pp. 784-794.

„Współczesna kobieca e/imigracyjna opowieść – mechanizm zacierania granic między tekstem a rzeczywistoscia (na przykladzie Koniecznych kłamstw Ewy Stachniak),” (“The Contemporary Women’s E/Immigration Story: A Mechanism for Erasing Borders Between The Text and Reality (as in Eva Stachniak’s ‘Necessary Lies’)”), Narracje po Końcu Wielkich Narracji, (Narrations After the End of the Great Narration: Objects, Collections, Simulacra), Ed. Hanna Gosk and Andrzej Zieniewicz. Warsaw, Poland: Dom Wydawniczy Elipsa, (Ellipses Publishing House), 2007, pp. 357-373.
  
„Redefiniowanie kategorii ciała. Doświadczenie nie/stawania się kobietą – świadectwo dojrzewania w obozie koncentracyjnym (w Przejściu przez Morze Czerwone Zofii Romanowiczowej),” (“Redefining the Category of the Body: The Experience of (Un)Becoming a Woman – A Testimony of Growing up in A Concentration Camp (in Zofia Romanowiczowa’s Passage by the Red Sea)”), Literackie Reprezentacje Doświadczenia. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, (Literary Representations of Experience: From Histories of Artistic Forms in Polish Literature), W.Bolecki, E.Nawrocka (ed), Warsaw, Poland: IBL PAN Publishing, 2007, pp. 279-295.

„Źródło ucisku czy warunek istnienia? O historii jako terytorium kobiety (w poezji Wisławy Szymborskiej),” (“A Source of Oppression or the Condition of Being? On History as the Domain of Women (in the Poetry of Wislawa Szymborska)”), Teraźniejszość i Pamięć Przeszłości. Rozumienie Historii we Wspolczesnej Literaturze Polskiej, (The Present and Remembering the Past. Understanding of History in Contemporary Polish Literature), Ed. Hanna Gosk and Andrzej Zieniewicz. Warsaw, Poland: Dom Wydawniczy Elipsa, (Ellipses Publishing House), 2006, pp. 413 – 429.

“Kategoria wygnania w anglojęzycznych dyskursach krytyczno-literackich (Cz.Miłosz, J.Brodski),” (“The Category of Exile in English-Language, Critical Literary Discourses (Cz.Miłosz, J.Brodski)”), Pisarz na Wygnaniu, (The Writer on Exile), Ed.H. Gosk, A.S.Kowalczyk. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa, (Ellipses Publishing House), 2005, pp. 79-95.


bulletOTHER


“Rewriting the Masterpieces of the Canon: Liudmila Petrushevskaya, Leo Tolstoy and the Significance of Female Narration in Russian Literature,” A Transatlantic Gathering: Essays in Honour of Peter Stenberg, Ed. M. Goetz-Stankiewicz and T. Salumets. Munchen: Iudicium, (2007), pp. 93-102.


Witnessing Auschwitz

• May 6 – May 27, 2020