BooksSam początek. Lata 1944-48 w literaturze okresu Polski Ludowej.
More info

“Kobieta historia literatura”
More info


“(Nie)przezroczystość Normalności. Obraz ładu i porządku w literaturze polskiej XX i XXI wieku.”
More info


Articles„Bystander czy (pasywny) świadek? Kilka uwag nad konsekwencjami wyboru terminologii w badaniach nad Zagładą lub Holocaustem”


(“Bystander or passive witness. Some notes of consequences of terminological choices in writing about Holocaust”)

Roczniki humanistyczne
(In Polish)


Dr. Bożena Karwowska

• Associate Professor •
• Russian Undergraduate Advisor •
Department of Central, Eastern, Northern European StudiesWitnessing Auschwitz

• May 8 – June 8, 2017